Week van de Rechtspraak: laat je informeren!

18-07-2016

Week van de Rechtspraak
Vanaf maandag 5 september 2016 vieren alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland de Week van de Rechtspraak. Dit jaar staat de week in het teken van het thema ‘De rechter tussen staat en straat’. Door het hele land worden zogenoemde ‘publiekacademies’ georganiseerd waarmee de Rechtspraak laat zien hoe rechters tot beslissingen komen en hoe het recht werkt.

Lastige procedures
De wereld van het recht kan soms lastig te begrijpen zijn, vol moeilijke woorden en ingewikkelde procedures. Tijdens de Week van de Rechtspraak willen we op een normale, begrijpelijke manier uitleggen wat de Rechtspraak doet. Rechtbank Gelderland en gerechtshof Arnhem-Leeuwarden organiseren daarom samen twee themabijeenkomsten op dinsdagavond 6 september 2016.

1.       Wat zijn mijn rechten als (ver)huurder? (klik hier voor de uitnodiging voor deze bijeenkomst)
‘Ik heb een hennepplantage om de huur te kunnen betalen’
‘Er is een AirBnB in mijn verhuurde woning, dus heb ik het huurcontract ontbonden’

2.       Ondernemers en misdaad (klik hier voor de uitnodiging voor deze bijeenkomst)
‘Ik heb een knuppel onder de toonbank liggen’
‘Een lastige klant zet ik uit mijn café’