Verzoek aan de leden namens de Commissie regionale politiek & economie.

04-06-2014

Veron heeft primair ten doel het behartigen van de materiële en immateriële belangen van haar leden. De Commissie Regionale Economie en Politiek richt zich in dit kader op de volgende aandachtsgebieden:
regionale economie, infrastructuur, ruimtelijke ordening, bedrijventerreinen, bestemmingsplannen, aanbestedingsbeleid, veiligheid, milieu en collectieve inkoop, relatie politiek en bedrijfsleven, toetsing gemeentelijke begrotingen en het ondernemerssymposium.

Om belangenbehartiging vorm te geven vindt er onder andere twee keer per jaar een bestuurlijk overleg met de Gemeente Lingewaard plaats. Dit heeft vorig jaar plaatsgevonden op 13 november, waarvan je hier een verslag kunt lezen.
Op 18 juni 2014 vindt er weer een bestuurlijk overleg plaats tussen het college inclusief burgemeester van de Gemeente Lingewaard en de commissieleden regionale politiek & economie van de Veron.

Tijdens dit overleg bespreken we vooral het coalitiebeleid in het licht van onze 10-puntenlijst

Verzoek:
Mocht je als lid nog input hebben voor dit overleg dan vernemen wij dit graag. Je kunt hierover contact opnemen met ondergetekende via 0481-454314 of een mail sturen aan economie@veron.nu.

Vriendelijke groet,

mr. Antoinette Nunes-Meijer
Veron beleidsadviseur