Uw mening gevraagd: mini-windturbines

15-11-2015

In het kader van de nieuwe gemeentelijke Duurzaamheidsnota is het onderwerp mini-windturbines aan de orde gesteld. 

Mini-windturbines zijn turbines die speciaal ontwikkeld zijn voor toepassing op of naast gebouwen. Deze turbines kunnen een kleine –maar vooral zichtbare- bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie. De inzet is dan ook vooral gericht op zichtbaarheid en bewustwording. 

De mogelijkheid om mini-windturbines te bouwen is op dit moment niet geregeld in bestemmingsplannen. Voorstel is om dit voor bedrijven mogelijk te maken door in het op te stellen bestemmingsplan Bedrijventerreinen Veegplan een regeling op te nemen.
 
Op voorhand denkt de gemeente Lingewaard aan het mogelijk maken van de bouw van vrijstaande mini-turbines met een maximale tiphoogte van ca. 20 meter of een maximale tiphoogte van ca 6 meter bij plaatsing op een gebouw. 
 
Wethouder Johan Sluiter wil graag vernemen hoe ondernemers staan ten aanzien van het toestaan van mini-windturbines in het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Veegplan. De wethouder wil weten of dit niet tot ongewenste verrommeling van de bedrijventerreinen leidt?  De wethouder wil geïnformeerd worden hoe ondernemers hierover denken.

 
Stuur uw reactie naar ondernemersloket@lingewaard.nl.