Quick scan vestiging bouwmarkt-tuincentrum te Ressen

29-11-2017

De plannen voor een tuin/bouwmarkt in Ressen worden besproken als onderdeel van het Regionaal Programma Werklocaties in de gemeenteraden van Lingewaard en Overbetuwe. Om tot een  zorgvuldige standpuntvorming over het initiatief tekomen in colleges en de gemeenteraden hebben gemeenten Lingewaard en Overbetuwe aan het onderzoeksbureau DTNP opdracht gegeven de ladder onderbouwing van de grootschalige bouw/tuinmarkt eveneens kort te beoordelen (quickscan), met name ten aanzien van de effecten op de detailhandel in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe.  Deze quickscan willen wij aan u aanbieden (zie bijlage). Het rapport ‘Nijmegen, Toets ladder voor duurzame verstedelijking vestiging bouw- en tuinmarkt’ wordt openbaar gemaakt door de gemeente Lingewaard op het moment dat het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht.

Mede naar aanleiding van de quickscan zijn voor gemeente Lingewaard en Overbetuwe de volgende punten  van groot belang om in het bestemmingsplan te laten vastleggen:

  • Er is maximaal 8.000 m2 wvo bouwmarkt en maximaal 4.000 m2 wvo tuinmarkt.
  • Er is maximaal 10% van het winkelvloeroppervlakte (wvo) nevenassortiment toegestaan tot een maximum van 100 m2 wvo (zoals is opgenomen in het RPD van 2013).
  • De gemeente Nijmegen zet een streep door de ontwikkeling van een fase II Retailpark.
  • Tussen de kern Ressen en de bouw/tuinmarkt wordt een groene parkachtige bufferzone ingericht                                                                                                                                                                                

Mocht u vragen hebben hierover dan kunt u contact opnemen met Hans Korfage (beleidsmedewerker economie):

Hans Korfage

Beleidsmedewerker Economische Zaken/Ruimtelijke Ontwikkeling

Team Ruimtelijke Ontwikkeling

026-3260151

h.korfage@lingewaard.nl

T: 06 22213494