Overleg met de gemeente: 10 puntenlijst

02-11-2015

Veron is op 2 november jl. aanwezig geweest op een brainstormsessie van de gemeente Lingewaard over het economisch beleidsplan 2015 - 2025. Hierbij is de eerder gecommuniceerde "10-puntenlijst" met onze prioriteiten, onder de aandacht van de gemeente gebracht. Wij zullen de verdere ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet blijven volgen.