Op de koffie bij nieuw lid: Thexton Armstrong

04-12-2017

Thexton Armstrong komt oorspronkelijk uit Australië maar richt zich sterk op de regio's waar de kantoren gevestigd. Met het lokale kantoor in Oosterbeek is de keus voor de ondernemers van de Veron die actief zijn vanuit de Lingewaard en Overbetuwe dan niet meer dan logisch. Tijnis Verhoeff en Jobien Wind vertegenwoordigen beiden Thexton Armstrong in deze regio. Als bedrijfsadviseurs voor MKB ondernemers helpen zij ondernemers met meer rendement uit hun onderneming en meer rust en structuur in de onderneming.

De manier waarop wij het aanpakken is eerst te kijken waar de verbetermogelijkheden in de onderneming zijn door middel van de Winstlekkage Scan. Deze scan brengt in beeld waar op 7 deelgebieden van de bedrijfsvoering meer winst gemaakt kan worden. De aandacht ligt daarbij vooral op meer omzet en winst naar de mogelijkheden met de bestaande mensen en machines en beperkt op de besparingskansen. Om ondernemers daadwerkelijk verder te helpen vinden wij het van belang om niet alleen een goed plan te maken maar het plan ook met de ondernemers en haar / zijn medewerkers gezamenlijk uit te voeren. Een deel van de winst voor MKB ondernemers kan gerealiseerd worden door samenwerking. Dat is ook een belangrijke reden voor ons om kennis te maken met veel ondernemers in de regio om zo ondernemers makkelijker met elkaar in contact te brengen en voor ieder een winst- winst te creëren.