In Memoriam Ferry Hollinger

07-10-2016

de verbinder

Vandaag bereikte ons het onvoorstelbare bericht dat Ferry Hollinger donderdag 6 oktober 2016 ten 
gevolge van een noodlottig ongeval is overleden. 

Ferry is VERON. Hij stond ten grondslag aan de oprichting van onze vereniging. Hij was daarbij de verbindende factor tussen de twee toenmalige bloedgroepen: ondernemers uit Bemmel en ondernemers uit Huissen. De sectie Industriële Zakelijke Dienstverlening van de Ondernemersvereniging Bemmel fuseerde per 1 januari 2001 met de Huissense vereniging Samond. Zijn vermogen om te verbinden kwam VERON destijds enorm van pas. Bestuurlijk heeft Ferry ook binnen VERON zijn verantwoordelijkheid genomen. Tot aan de dag van zijn overlijden is hij actief geweest voor VERON, en dat veranderde niet toen zijn Bloemenveiling VON de gemeente verliet.

Wij kennen Ferry als een deskundig, wijs, bescheiden en betrokken, en vooral ook als beminnelijk persoon dat hart had voor zijn zaak had maar daarbij nooit de mens uit het oog verloor. Zijn talenten heeft hij tevens ingezet om namens jullie overleg met de gemeente invulling te geven, bijvoorbeeld op het gebied van organiseren van politieke cafés waar leden in samenspraak met de politiek en gemeente konden discussiëren, deelname aan commissies die werkten aan regulier overleg met ambtenaren en bestuurders, en thema’s oppakten zoals A15, parkmanagement en aanbesteding. 

Wij zijn enorm geschrokken en kunnen ons VERON niet voorstellen zonder Ferry Hollinger. Wij wensen zijn echtgenote Frieda en zijn verdere familie heel veel sterkte toe.

Namens het bestuur, Anton Bouwmeister, voorzitter