Eerste bijeenkomst ZZP'ers in de zorg

14-07-2017

Het kasteeltje van de Kinkelenburg was 12 juli jl. het decor voor de eerste bijeenkomst van ZZP'ers werkzaam in de zorg, waar er 11 deelnemers acte de presence gaven. De organisatie was in handen van de Gemeente Lingewaard (Etienne Vermeulen), Rabobank Oost Betuwe (Jeroen Vrolijks) en de VERON ( François van Schaik). Namens de Rijnwaalzorggroep was Mascha Meijer aanwezig, 

Het “gesprek” werd als thema centraal gesteld. Jeroen Vrolijks was gespreksleider tijdens de bijeenkomst en onder het genot van een verzorgde lunch waren er diverse thema's die de revue passeerden.

Aanbesteding en inkoop; het voorstel van Etienne Vermeulen, die namens de Gemeente Lingewaard aanwezig was, om na de zomer, een kennismakingsavond te organiseren om lokale ondernemers met de Gemeente en met elkaar in contact te brengen werd goed ontvangen. De aanwezigen werden eveneens geïnformeerd over het bestaan van de Inkoopapp.

Aanwezigen deelden hun eigen ervaringen om een eigen onderneming te starten. Tegen welke uitdagingen zijn zij aangelopen, naar voren kwam o.a. dat je niet serieus genomen wordt door grote organisaties. Het eventueel bundelen van krachten in een coöperatie kwam ook ter sprake. Een ander thema was de stelling: Is de zzpr werkelijk duurder? Ervaringen over zorgcontracten werden gedeeld. WMO- contracten zijn enorm belastend voor de ZZP'er. DBC. Stepping Stones en Gelukkig Thuis worden als praktische goed lopende initiatieven genoemd. Wat is de essensie van netwerken? Het elkaar aanprijzen is variant van doorverwijzen. Wie gun je mij.

De reacties na de bijeenkomst waren allen positief, er zijn goede contacten gelegd door de aanwezigen.