Verslag vergadering commissie Politiek en Economie

24-09-2014

Op 2 september jongstleden kwam de commissie Politiek en Economie weer bij elkaar. 

Download hier het verslag van deze bijeenkomst.