Veron Ondernemers Symposium 2013

08-12-2013

Een unieke ondernemerservaring op het OBC Bemmel

Woensdag 2 oktober jl. kwamen ze samen in het OBC Essenpas (v/h Junior): ondernemers van de Lingewaardse ondernemersverenigingen Veron, DoeJeBusiness en SOL. Voor hen, maar ook voor 22 OBC leerlingen, die gekozen hebben voor de richting International Business College (IBC), was er plaats aan een van de acht thematafels van elk  10 à 12 ondernemers. Thema’s die een echte discussie tussen generaties, juist in deze tijd, rechtvaardigen kwamen aan de orde. De ongekend grote opkomst was ook, en niet in de laatste plaats te danken aan de kort daarvoor aangetreden Lingewaardse burgemeester, mevrouw Marianne Schuurmans-Wijdeven. Een filmpje met haar oproep om “op 2 oktober met elkaar kennis te komen maken tijdens een zeer interessant Veron symposium” heeft zijn effect niet gemist.

 

Tijd voor vernieuwing: MKB Winstpunt maakt werk van vernieuwen

Zeker in deze tijd zijn vernieuwingen belangrijk voor de toekomst van uw bedrijf. Door te vernieuwen zorgt u voor continuïteit en rendement, blijven bestaande én nieuwe klanten geïnteresseerd in uw producten en diensten. En is uw toekomst financieel zeker. Probleem is dat tijd en aandacht voor vernieuwing vaak ontbreken. Lopende orders gaan voor en die belangrijke vernieuwing komt later wel…

MKB Winstpunt stelt juist uw toekomstplannen centraal, maakt van later nu en helpt u vernieuwen. Dat werkt!

 

Aandacht voor uw toekomst; de carrousel ‘ -Stilstaan bij vernieuwing!

Stilstaan bij uw toekomst doen we bijvoorbeeld in een zeer effectieve carrousel. Een serie bijeenkomsten met 4 collega-ondernemers(geen concurrenten!), waarin alles draait om de vernieuwingskansen van de gastheer. Iedere ondernemer is één keer de gastheer van wie de ondernemingsvraag centraal staat. Vandaar de naam carrousel. Tijdens de bijeenkomsten krijgt u de kans om uw eigen kansen en hindernissen te bespreken, maar adviseert ook de anderen. Dat werkt, want wie begrijpt u beter dan een collega in dezelfde positie?

 

Resultaten

De ervaring heeft ons geleerd dat de sterke focus van de deelnemers en de ongedwongen sfeer voor resultaten zorgt. U krijgt frisse ideeën en helpt elkaar bij het doorhakken van knopen. Uiteraard vinden deze sessies plaats wanneer u dat wilt, doorgaans aan het eind van de middag met een eenvoudige broodmaaltijd. Want wij weten het: het werk gaat gewoon door!


Bescheiden bijdrage dankzij financiële partners

MKB winstpunt kan dankzij financiële steun van de provincie Gelderland en MKB Nederland tegen een zeer aantrekkelijk tarief werk maken van uw vernieuwingen. Uw belangrijkste bijdrage is tijd. Als deelnemer bent u bovendien verzekerd van geïnspireerde collega-ondernemers, ervaren ondersteuning en nieuwe inzichten.

Uw investering bestaat grotendeels uit tijd. Zo kost de carrousel ‘Stilstaan bij vernieuwing’ Ä 350,- euro; voor dit bedrag woont u alle bijeenkomsten bij!


De mensen achter MKB winstpunt

Op weg naar succes kunt u behalve op de mensen binnen uw bedrijf en op uw collega-ondernemers, rekenen op een deskundige begeleiding. Bij MKB winstpunt zitten mensen met ondernemersbloed en bewezen vernieuwingskwaliteiten. Specialisten met ruim 20 jaar ervaring. De bijeenkomsten worden door twee van onze adviseurs geleid.

 

Interesse? Neem contact met mij op voor meer informatie

 

Patrick Steggerda

Stenograaf 1

6921 WX  DUIVEN

T  06 203 603 88

E  patrick.steggerda@mkbwinstpunt.nl

I  www.mkbwinstpunt.nl

 

 

The world café - thema Web
Internet marketing

 

Gastvrouw: Lisette van Eechoud

Ondernemer: Wouter Hoge (Webbouwers BV)

 

Voor het hele symposium en ook zeker voor onze tafel, waar we over de mogelijkheden van internet marketing spraken, was veel belangstelling. Samen met collega internet ondernemer Wouter Hoge van webbouwers.com zat ik de tafel voor.

 

Ook tijdens deze bijeenkomst bleek weer hoeveel kansen ondernemers nog laten liggen op het vlak van internet marketing anno 2013. Hier kwamen we achter door live website reviews te doen van een van de aanzittende ondernemers.

 

Websites voor verbetering vatbaar

Zaken die vooral opvielen aan de besproken websites waren:

·         Het ontbreken van een duidelijke boodschap van de website. Deze boodschap moet al binnen 2 tot 4 seconden duidelijk zijn, want zoveel tijd krijg je maar van de gemiddelde websitebezoeker.

·         Het ontbreken van een duidelijk knop waarop je als ondernemer wilt dat je bezoekers klikken.

·         De besproken websites voldeden nog niet aan het criterium om “Social Proof” te zijn. Men werkte nog niet met referenties of de integratie van de Social media.

·         Aan zoekmachine optimalisatie was nog veel te doen.

·         De websites waren niet ingericht met zogenaamde “Landing Pages”, waardoor men veel gewenste bezoekers niet bereikte.

·         Het gratis weggeven van een iets waardevols op je website, in ruil van e-mailadres en naam werd alleen nog gedaan door de mogelijkheid om je aan te melden voor een Nieuwsbrief. Op een nieuwsbrief, zitten echter niet veel mensen meer te wachten 

 

Tips en Trucs

Tot slot hebben de ondernemers nog tekst en uitleg gekregen over een aantal zeer handige Tips & Trucs die men kan implementeren in hun internet marketing strategie en in hun websites. Hierdoor is men alweer veel meer op de hoogte van de mogelijkheden die het internet biedt dan een heel groot deel van de Nederlandse ondernemers. Altijd leuk om te weten 

 

Met huiswerk naar huis

Wat zo leuk was aan deze bijeenkomst is dat een aantal ondernemers onze adviezen echt op wilden pakken. Om te beginnen kon men thuis de Gratis Ondernemers Website Scan doen die via mijn website aangeboden wordt.

Eigenlijk gingen de Lingewaardse ondernemers min of meer met huiswerk naar huis. Dat was best toepasselijk aangezien de locatie van het symposium het Over Betuwe College in Bemmel was. Wij wensen alle ondernemers veel succes en staan natuurlijk voor hen klaar mochten er nog vragen blijven liggen.

 

 

The world café - thema Idee

Hoe verkoop je een innovatief idee, product?

 

Gastheer: Hubert van Keulen

Ondernemer: Tim Wildenbeest (Entertainment.nl, Bar Company, Mobiel Casino Nederland, Fish Spa Events) gras bar , zuurstof bar

 

Vragen aan Tim:

  • Wat maakt jou tot expert op het vlak van innovatieve ideeën?
  • Hoe ga je te werk?
  • Welke innovatieve ideeën heb je gelanceerd?

 

Onderwerpen

  • Ik heb een goed idee, maar hoe genereer ik geld voor de realisering?
  • Is er een stappenplan te benoemen die ik kan doorlopen om tot een succesvolle implementatie te komen?
  • Mijn idee is nog niet op de markt en berust op innovatie, wat kan ik doen om zonder grote investering partijen (afnemers en investeerders) te enthousiasmeren maar wel voldoende houvast te bieden om dit idee te ondersteunen.
  • Wat zijn de grootste valkuilen bij een het invoeren van een nieuw idee?

 

Bescherming

Moet je voorzichtig zijn om een idee aan derden te tonen zonder dat je daarvoor juridische bescherming hebt aangevraagd idvv een octrooi? Hoe om te gaan met dit spanningsveld; je idee blijft bij een idee zolang je het niet kenbaar maakt, echter geef je er ruchtbaarheid aan is de kans aanwezig dat iemand anders er mee gaat lopen. Immers een nieuw idee kan al worden gekopieerd door de eerste gesprekken bij een bank, hoe voorkom je dit? Wat is je ervaring hierin.

 

Zakelijke contour

Vaak worden bij innovatieve ideeën de samenwerking gezocht met derden, acht je het noodzakelijk om hier voordat je er überhaupt mee naar buiten kunt treden:

·         een rechtsvorm aan te verbinden

·         een passende naam en logo bij te hebben

·         dit onder een aparte vlag te laten plaatsvinden

·         zwart op wit een samenwerkingsverband/ rolverdeling op te stellen?

 

Twee tendensen

Aangaand innovatie implementatie;

Snel lanceren, immers de markt gaat ook snel <-> Als je iets doet, doe het dan goed

 

Afzet

Hoe bereik je je marktdoelgroep

 

The world café - thema Social

Gastheer: François van Schaik

Ondernemer: Sjors Mahler (studicadeaus.nl)

Ongeveer de helft van de ondernemers hanteert sociale media als marketingtool; daarvan slechts de helft doet dat bewust, dus met een strategie; de meesten hiervan zeggen wel dat die strategie nog niet echt is uitgewerkt/niet veel voor stelt drempels (angsten) die worden opgeworpen:

·         twitter kan alleen als je het constant doet (angst om achter te raken als je 1 dag niet meedoet)

·         als je als bedrijf een fout maakt, weet meteen de hele wereld het

·         ik wil er volledig voor gaan of anders niet, ben bang dat ik maar half werk aflever en dat wil ik niet.

 

The world café - thema Groen

Gastheer: Ed van Eechoud

Ondernemer: Huub Schoenaker (Het Groene -Podium)

 

We hebben met drie groepjes een leuke discussie gehad over duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ook al was de beschikbare tijd wel erg kort.

Als we de discussie van alle groepen samenvatten aan de hand van de stellingen en de discussies die daarop volgden, kan gezegd worden, dat er nog grote verschillen van inzicht zijn. Veel bedrijven willen wel, maar zien Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord (DZH en MVO) als een last en kostenpost. Maar een voorzichtige eindconclusie is wel, dat langzaam begint door te dringen dat:

Organisaties, die strategie, beleid en uitvoering baseren op de principes van MVO op lange termijn het meest succesvol zullen blijken te zijn.

 

Wat meer in detail klonken daarbij de volgende geluiden door:

·         Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (DZH en MVO) zijn begrippen, die door de verschillende deelnemers nog zeer verschillend worden geïnterpreteerd

·         Organisaties die nog ver af staan van DZH en MVO zien vaak wel, dat er aandacht aan besteed zou moeten worden, maar vinden het aanpakken daarvan nog te veel een ongewenste kostenpost of een “ver van mijn bed show”

·         Bedrijven zullen pas aan DZH en MVO beginnen, als het niet er mee bezig zijn pijn gaat doen, of omdat het door wet- en regelgeving wordt afgedwongen.

·         Een positieve benadering is, dat bedrijven er aan beginnen of begonnen zijn, omdat ingezien werd, dat investeren wordt beloond door de daaraan verbonden kostenbesparingen.

·         Ook beginnen bedrijven eraan vanuit de interne motivatie en overtuiging, dat DZH en MVO goed is voor de ecologie en economie en op termijn van doorslaggevend belang zal zijn voor de continuïteit van de onderneming

·         Deelnemers gaven aan, dat er meer gebruik gemaakt moet worden van het leermoment en de ontwikkelingen van organisaties met goede ervaringen

·         Genoemd werd, dat het slim en verstandig gebruiken van automatiserings-instrumenten een belangrijk hulpmiddel kan zijn

 

Nog enkele uitspraken:

·         MVO is PPP: People, Planet, Profit (geïntegreerd aanpakken)

·         MVO: je wordt uiteindelijk afgerekend op wat je fout doet.

·         MVO loont en wordt beloond

·         MVO is bewustwording, ga ermee aan de slag

·         MVO wordt feitelijk bedreven door elke (niet criminele) organisatie, maar men is er zich vaak nog onvoldoende van bewust.

Als bedrijven “moeten”, dan gaan vaak de hakken in het zand: bewustwording en motivatie zijn belangrijker factoren om te starten!

Naschrift Huub Schoenaker: Een belangrijke vraag geld de behoefte aan informatie over DZH en MVO en hoe men er mee kan beginnen. Uiteraard hebben wij als Het Groene Podium en heb ik als Tarmo daar de nodige suggesties en ideeën over, die we graag met je delen voor een eventueel vervolg. 

 

The world café - thema Samen

Gastheer: Niek Reith

Ondernemer: Milan Bosman (Secret View)

 

Bedrijfsactiviteiten Secret View:

Secret View is een onderneming die actief is op het gebied van klantenonderzoek en (online) mystery shopping. Met behulp van zelf ontwikkelde, innovatieve, unieke en zeer gebruiksvriendelijke software maken wij het mogelijk de kwaliteit van alle factoren rondom het verkoopproces en de klantbeleving binnen uw organisatie te meten en tegelijkertijd realtime inzichtelijk te maken. We doen onderzoek naar verschillende klantenstromen om zodoende een totaalbeeld te creëren. Denk hierbij aan de betalende, bezoekende, potentiële en online klant. Door een overzichtelijke en bondige manier van rapporteren worden deze gegevens realtime op verschillende niveaus beschikbaar gesteld.

 

Gesprek aan tafel

De ondernemers aan tafel doen zeer actief mee met het gesprek. Iedere ondernemer is op dit moment wel bezig met het thema samenwerken. In een periode van recessie is samenwerken noodzakelijk. De samenleving is in de laatste vijf jaar sterk veranderd. Er zijn steeds nieuw initiatieven waarin wordt samengewerkt en kennis wordt gedeeld. De ondernemers werken allemaal veel samen met allerlei partijen. Iedereen profiteert daarvan, in plaats van alleen de eigen organisatie. Samen werken is andere voordelen gunnen. Uiteindelijk komt het dan van zelf naar je toe. Marketing en reclame kosten veel geld, terwijl samenwerken weinig kost en veel kan opleveren. Samenwerking levert niet alleen extra winst op, maar ook meer beleving voor iedereen die verbonden is met een organisatie. Vooral jongere ondernemers vinden dit zeer belangrijk. De meeste ondernemers willen graag samenwerken en zien nauwelijks nadelen. Ook de nadelen van afhankelijkheid en ongewenste kennistransfer worden niet als zodanig door de ondernemers onderkend. Door goede afspraken te maken kan samenwerken alleen maar voordelen opleveren.

The world café - thema Buiten

Gastheer: Patrick Steggerda (MKB Winstpunt)

Ondernemer: Jan van Genderen (Kwekerij Royal Berry)


Ik kleine groepen wordt er specifiek gesproken over de kracht van het werken met buitenlandse werknemers.

Wat opvalt zijn twee dingen:

·         Waarom doe je dat nu eigenlijk, zijn er geen Nederlandse werknemers te vinden (voelt een beetje als een aanval, een verwijt);

·         Er zijn maar heel weinig ondernemers die specifiek en heel gericht werken met buitenlandse werknemers. Het is voor velen een ‘ver van mijn bed’ show.

Jan vertelt graag en heel enthousiast over zijn werkwijze. In al die jaren is het duidelijk dat Poolse werknemers veel beter geschikt zijn om het werk te doen. Let op, het is niet eens heel zwaar werk, maar wel heel lang qua werktijden. En afwisselend. Soms een paar dagen maar enkele uren per dag, dan een paar dagen wel 10 uur per dag of meer.

De belangrijkste reden voor het werken met buitenlandse werknemers is voor Jan tweeledig: het werven gaat veel eenvoudiger en door het ontbreken van een sociale structuur in Nederland zijn de werknemers intensiever inzetbaar. Voor één Poolse werknemer heeft Royal Berry al bijna 2 Nederlandse autochtone werknemers nodig. Voor al dat regelen en werven en selecteren zou Jan ook een extra P&O werknemer moeten aannemen.

Nu is dat niet nodig. Door gewoon goed voor de mensen te zorgen, denk aan hulp bij huisvesting, wij leren Pools i.p.v. andersom, prima moderne werkcondities etc. zijn de Poolse werknemers (vooral vrouwen) erg positief. Eenmaal thuis in Polen doen zij meteen de werving voor het volgende jaar. Gevolg: hele sociale netwerkstructuren (familie, vrienden, straten uit dorpen) werken bij Royal Berry. Jaar in jaar uit.  Wat kunnen ondernemers daarvan leren?

Voor Jan blijkt eens te meer: het gaat vooral om de wil er iets van te maken. Het vak leren we je wel, het gaat om de drive, de inzet en het gedrag van de werknemer. Daar selecteren we op.

Zijn stellige stelling is dan ook: ‘zonder deze geliefde Poolse werknemers was mijn onderneming er nooit geweest! Met alle gevolgen van dien voor de lokale en regionale economie!’

 

 

The world café - thema Verdien

Gastheer: Joep Firet (MKB Winstpunt)

Ondernemer: Jessica van der Laan (Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders)

 

Nieuwe -Businessmodellen

Aan de tafel nieuwe businessmodellen heeft een korte inleiding plaatsgevonden van modellen die wij als consument allemaal kennen uit het dagelijks leven, zoals het Razor & Blade model, Koppelverkoop en Fremium.  Deze zijn kort gepasseerd met sprekende voorbeelden als 2theloo, Nespresso.

Maar ook hebben wij stil gestaan bij Gelderse ondernemers die dit soort lichtende voorbeelden hebben vertaald naar het MKB. Een slimme fotograaf, een recreatiebedrijf, een tankstation.

 

En het voorbeeld van De Laatste Sommatie.

Jessica van der Laan van Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders uit Ede heeft aan tafel deze succesformule van hen toegelicht. Een gratis dienst waarmee bedrijven hun vorderingen extra kracht bij kunnen zetten door deze via Schuman te laten verlopen. Dit is dermate succesvol dat deze formule momenteel wordt doorontwikkeld naar een uitgebreidere -online- dienstverlening.

Geïnspireerd door deze voorbeelden heeft er -in drie rondes- een energieke discussie plaatsgevonden. Belangrijk thema was ‘delen’; als ondernemers een stuk van hun dienstverlening openstellen voor hun (potentiële) klanten, dan levert dat per saldo altijd meer business op. Ook werd er veel gesproken over internet als ‘enabler’ voor dit soort nieuwe benadering. Dankzij internet kan er veel meer; als je het maar wilt zien. Ook voor sectoren waar je dat niet zou verwachten, het voorbeeld van Schuman was hier inspirerend in.

In de BtB is het persoonlijk contact veel meer van belang, maar ook binnen deze sector werden aan de tafel ideeën uitgewisseld hoe zaken anders (kunnen) lopen.

 

Kijk voor de foto's in het fotoalbum!