Nieuwjaarslunch 2014

10-01-2014

Op vrijdag 10 januari zijn in De Klok in Gendt ruim 70 Veron ondernemers en vertegenwoordigers van de gemeente Lingewaard aanwezig voor de Veron Nieuwjaarslunch. Ook burgemeester, mevrouw Schuurmans, was aanwezig.

Voorzitter Bert Scholten benadrukte de rol van Veron op het gebeid van verbinden; het is van belang dat ondernemers met elkaar hun ervaringen kunnen delen. Hij keek ook terug op het afgelopen jaar. Een jaar van een begin van het economisch herstel; een jaar waarin we afscheid namen van een aantal leden, maar ook waarin we een aantal jonge ondernemers mochten begroeten.

2014 wordt een jaar waarin ondernemers zich nog meer dan voorheen moeten laten leiden door vernieuwen, met passie en energie. Het succes van het Ondernemerssymposium 2013 zal dit jaar een vervolg krijgen, in februari zal een avond met de politiek worden georganiseerd in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en zal er een Ondernemersevent worden gehouden. En verder kan iedereen dit jaar wederom onderhoudende netwerkbijeenkomsten tegemoet zien. Ten slotte riep Bert de leden op zich te laten horen en mee te doen. Veron is er immers voor en door haar leden.

De burgemeester, mevrouw Schuurmans, benadrukt haar goede ervaringen met Veron vanaf haar aanstelling; er zijn goede contacten met de commissie regionale economie en politiek. Zij meldt nog steeds de wens te hebben alle ondernemers te ontmoeten. Zij vindt de ondernemers in Lingewaard origineel en creatief en benadrukt het grote belang van een ondernemend Lingewaard: voor werkgelegenheid en ondersteuning van activiteiten. Zij roept eenieder op zijn trots uit te dragen voor het bedrijf en de locatie waar wordt ondernomen.

De burgemeester somt een aantal concrete gebieden op waarin de gemeente bijzonder actief is of activiteiten gaat ontwikkelen. Zij noemt: het project IkStartSmart, de overlegstructuur over leegstand, een nieuw ambtelijk team economische zaken met een centraal mailadres/digitaal ondernemersloket, ondernemerslunches, meer efficiency op gebied van vergunningverlening en een informatieve nieuwsbrief voor ondernemers. Lingewaard moet dè plek worden waar je graag onderneemt.

Ten slotte meldt zij dat strategische keuzes voor werklocaties worden voorbereid, dat de vraag naar kavels aan verandering onderhevig is en dat daar op zal moeten worden ingespeeld.

2014 wordt wat haar betreft een jaar van Ondernemend Lingewaard!

François & Ed


PS: Ga naar het fotoalbum voor alle foto's, aangeboden door Niels – Foto Mireat Gendt