Nieuwjaarslunch

08-01-2015

“Lokale samenwerking voorwaarde voor onderscheidend vermogen Lingewaard”

Burgemeester Marianne Schuurmans van Lingewaard en Voorzitter Bert Scholten van Ondernemersvereniging Veron benadrukken belang van samenwerking.

 “We moeten bereiken dat de Gemeente Lingewaard meer dan ooit een uniek gebied wordt om te ondernemen. Gemeente en ondernemers kunnen hierbij niet zonder elkaar”, aldus burgemeester Marianne Schuurmans van de Gemeente Lingewaard bij de nieuwjaarsbijeenkomst van Ondernemersvereniging Veron.

Maar liefst 75 enthousiaste ondernemers uit deze gemeente namen deel aan deze lunchbijeenkomst in Doornenburg. Zij onderstreepten het belang van samenwerking tussen Gemeente en ondernemers, zoals uitgesproken door de burgemeester, alleen al na de doortrekking van de A15. Schuurmans: “we moeten zien te bereiken dat er dwarsverbanden met de Betuwe worden gelegd. Hierdoor wordt dit gebied meer dan ooit een uniek gebied om te ondernemen.”

Voorzitter van de Veron, Bert Scholten, had zich eerder die middag al uitgesproken over de economische kansen voor ondernemers.  “Deze tijd vergt een grote alertheid van ondernemers om kansen te zien én te benutten. We staan immers aan de vooravond van een prachtige periode”.

Dat Veron als missie heeft om een faciliterende factor te zijn voor ondernemers  om inspiratie op te doen en een meerwaarde uit de netwerkbijeenkomsten te halen, werd tijdens de inspirerende bijeenkomst meer dan duidelijk. Ook het feit dat Veron podium bood aan de Oost Betuwse uitdaging, geeft blijk van haar betrokkenheid. Dit niet commercieel initiatief van onder meer gemeente Lingewaard, Overbetuwe, Waard Wonen en Rabobank Oost Betuwe, heeft als doel knelpunten op het gebied van menskracht of materialen van maatschappelijke organisaties met gesloten beurs op te lossen. Op deze manier kunnen maatschappelijke organisaties gemakkelijker hun werk doen en zo de leefbaarheid in de lokale samenwerking ondersteunen.

Bekijk hier de foto's!