Kort verslag verkiezingsdebat Regionale Economie, Arbeidsmarkt en Sociaal Akkoord

10-03-2014

Afgelopen maandag, 10 maart, vond bij ons lid Presikhaaf Bedrijven, een politiek debat plaats tussen vertegenwoordigers van de politieke partijen die in Arnhem, De Liemers en Lingewaard aan de komende gemeenteraadsverkiezingen meedoen. 
Het debat is mede door Veron opgezet, en werd geleid door Job Cohen.

Onderwerpen van het debat waren regionale economie, arbeidsmarkt en sociaal akkoord. Meer in het bijzonder naar aanleiding van stellingen over duurzaam aanbesteden, participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en regionale samenwerking. Deze onderwerpen komen ook uitdrukkelijk terug in de actiepunten die Veron voor de lokale lijsttrekkers en gemeentebestuur heeft ontwikkeld! Juist die actiepunten zijn van belang voor onze leden, en worden door de commissie economie en regionale politiek ingebracht voor de komende coalitie onderhandelingen.

Daarmee laat Veron voor politiek en bestuur een krachtig geluid horen!

 

Kort verslag

Allereerst hartelijk dank voor uw komst bij het verkiezingsdebat over regionale economie,
arbeidsmarkt en sociaal akkoord! Was u op het laatste moment niet in de gelegenheid om het debat
bij te wonen, dan geeft het onderstaande wellicht een indruk van een geslaagde avond.

Wij kijken terug op een interessant debat met betrokken politici, werkgevers en publiek en niet te
vergeten een strakke regie van Job Cohen. Met de aanwezige politieke partijen: CDA, Partij van de
Arbeid, VVD, D66, GROENLINKS, Lokaal Belang, Zuid centraal, Partij voor de Dieren, Sociaal Lokaal en
Basis 06 -lokaal 2000 hebben we gedebatteerd over duurzaam aanbesteden, de inzet
arbeidsgehandicapten & regionale samenwerking. Dank voor uw betrokken inbreng deze avond!

Na het debat werden twee prijzen uitgedeeld. Een voor de beste debater en een voor iemand uit het
publiek die de meest kritische vraag stelde of opmerking maakte. De prijs voor de beste debater is
gewonnen door Jan de Nooij van het CDA uit Zevenaar en de publieksprijs ging naar Lidy Bodewes
van Buitenpoort Catering. Proficiat voor beiden! De winnaars kregen een pentekening die gemaakt is
door Henk van Haften, een medewerker van Presikhaaf Bedrijven.

Tot slot kunnen we terugkijken op een prettige afsluiting van de avond: een netborrel aangeboden
door Presikhaaf Bedrijven.