Bestuurlijk overleg Veron - Gemeente Lingewaard

25-06-2014

Aanwezig:

Bij dit overleg waren aanwezig namens de gemeente: burgemeester Marianne Schuurmans, wethouder Theo Peren, wethouder Johan Sluiter, wethouder Theo Jansen, Wethouder Helga Witjes en bedrijvencontact ­functionaris Ursula Sewbalak

Namens de Veron waren aanwezig Bert Scholten, Anton Bouwmeister, Ferry Hollinger, François van Schaik, Sije Holwerda en Antoinette Nunes-Meijer (beleidsadviseur).

Verslag

Opening

Bert Scholten dankt de gemeente voor de gastvrijheid en Anton Bouwmeister benadrukt nogmaals de prettige samenwerking en de frisse wind die er waait sinds het aantreden van Marianne Schuurmans als nieuwe burgemeester. De insteek is dat we samen optrekken en elkaar versterken. Marianne bevestigt dat het goed houden van de relatie belangrijk is en dat door de opgelegde bezuinigingen de Gemeente zich steeds meer terugtrekt en er meer verwacht wordt van de mensen en de ondernemers. In dit kader is de samenwerking wellicht nog belangrijker.

Voorstel ronde

Iedereen stelt zich kort voor met de nadruk in welke hoedanigheid dat men deelneemt aan dit overleg.

Er wordt kort stil gestaan bij de lunches met ondernemers. (concept Doe je Business). Het inkoop beleid van de Gemeente is gericht op de regionale ondernemers. Belangrijk hierbij is dat de Gemeente weet welke regionale ondernemers er zijn en wat zij voor de Gemeente kunnen betekenen. Oftewel kenbaarheid is een mooi doel om na te streven.

Anton geeft aan dat in overleg met Peter Mom en Meindert Blokpoel er  gewerkt wordt aan een aanbestedingsbijeenkomst, waarbij de volgende punten kenmerkend zijn:

  • Vakinhoudelijk, wat kan en mag voor zowel de Gemeente als de ondernemer;
  • Praktische informatie over aanbesteding;
  • Het komen tot een bedrijvendatabank waarin helder is welke lokale ondernemers er zijn en wat zij voor de Gemeente kunnen betekenen.

 

Verslag d.d. 13.11.2014

Marianne Schuurmans maakt een opmerking over blad 2 van de notulen; meer specifiek over Bergerden. Gemeente is bezig met het opnieuw positioneren van Bergerden. Hierover wordt een brede discussie gehouden met de Hogeschool, Universiteit en de ondernemers.  De onderzoeksperiode duurt ongeveer een half jaar en de insteek is om van Bergerden een succes te maken. Insteek; Agro-Business in de breedste zin van het woord.

Ondernemerssymposium: De coördinatie binnen de Gemeente zal bij de contactpersoon moeten blijven, in dit geval Peter Mom. Waarschijnlijk wordt deze bijeenkomst in De Kinkelenburg en de Tabaksschuur van de Gemeente Lingewaard gehouden.

De afspraak met Ruud Vos en  Ilonka Scholten over hun rol op het Ondernemerssymposium dient op korte termijn plaats te vinden. Wethouder Johan Sluiter wil graag aansluiten bij dit overleg.

10-puntenlijst 2014-2018 VERON

Punt A.Ondernemersklimaat. Om dit te bevorderen heeft De Gemeente Peter Mom aangesteld. Hij is de directe aanspreekpersoon voor de ondernemers. Theo Peren geeft echter aan dat concrete vragen altijd aan hem gesteld kunnen worden en hij er persoonlijk voor zal zorgen dat deze bij de juiste persoon terecht komt en behandeld wordt.

 

Punt B. Bedrijventerreinen; Ede wil ook graag ruimte bieden aan veredelaars die kasruimte wensen. Dit zou een slechte zaak voor Lingewaard zijn, er is hier veel grond te koop met deze bestemming.

De aanleg van de nieuwe A15 biedt vele kansen, hier moet pro-actief op ingespeeld worden stelt Bert Scholten. Hierop wordt instemmend gereageerd. Daarbij wordt nog opgemerkt dat de Liemers en de HAN hier al best ver mee zijn, dus ook van hen kunnen we leren.

 

Bert Scholten en Sije Holwerda merken nog op; Niet vanuit grondposities denken maar vooral een lange termijn economische visie van 10-15 jaar ontwikkelen en nastreven. Bij realisatie van de A15 ligt Lingewaard direct aan de snelweg hetgeen veel kansen biedt voor ondernemers en transportbedrijven, zeker in combinatie met de Tuin en Agro.

 

Punt C. Middengebied

Theo Peren is benoemd als nieuw bestuurslid bij de Stadsregio en burgemeester Marianne Schuurmans is toegetreden als lid van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio.

 

Lijst en coalitieprogramma. Sije Holwerda heeft coalitieprogramma bekeken en vindt dat het helderder kan worden omschreven. Het coalitieprogramma wordt ons toegezonden

 

Punt D. VERON. De gemeente kan nog geen uitspraak doen over een financiële bijdrage. Wel wordt er aangegeven dat dat er op dit moment geen middelen beschikbaar zijn. Afgesproken is dat Antoinette Nunes het financieel verzoek wat de Veron al eerder heeft verzonden aan de Gemeente nogmaals mailt aan Ursula Sewbalak. Zij zal dit dan oppakken en bij ons op terugkomen

 

Voor ondernemers: Ursula meldt dat op ingekomen stukken op info@ondernemersloket.nl, in principe altijd binnen twee dagen wordt gereageerd.

 

Stand van zaken A15/logistics Valey

Er bestaat een werkgroep genaamd VIA A15. Dit is een projectbureau voor de doortrekking van de A15.  Er is vorige week een overleg geweest met Zevenaar en Duiven.

Zeker is dat er een afrit komt bij Lingewaard, 2 banen erop en 2 banen eraf. Bij Angeren/Huissen komt geen volledige afslag.

Betuwe Onderneemt Beter 2014

Dit evenement heeft voor zover het er nu naar uitziet succesvol plaatsgevonden maar er is nog geen evaluatie geweest met de deelnemers. De Veron commissie Politiek & Economie zal een brief sturen naar de commissie B.O.B. om hierom te vragen.

Datum volgend overleg: Woensdag 19 november van 16.00 tot 18.00 uur (gemeentehuis)

 

Reacties en suggesties van onze leden zijn bijzonder welkom en kunt u sturen aan